תרו בע"מ - מערכת לטיפול במי תהליך

מערכת ליצור מי תהליך (PW)

שירותים שסופקו:

  • תכנון הנדסי
  • בניית המערכת
  • התקנה ופיקוח
  • הפעלה והרצה
  • כתיבת תיק מתקן