קמהדע בע"מ - מערכת מים רכים

 תכנון, פיקוח, הפעלה, הרצה וכתיבת מסמכי ואלידציה של מערכת המים הרכים. מערכת המים הרכים הינה השלב הראשון מתוך פרויקט מערכות המים המטופלים במפעל.

Services used:

  • תכנון הנדסי
  • פיקוח עליון
  • הפעלה והרצה
  • כתיבת מסמכי ואלידציה