ביוואק - התקנת מערכות מים רכים ומי תהליך

העברת מערכת מים ומערכת מי תהליך כולל לימוד פירוק העברה , הרכבה והפעלה

שירותים שסופקו:

  • תכנון ופיקוח הנדסי
  • ביצוע עהעבודות בשטח
  • התקנה כולל חיווט מחדש של המערכות והלוחות
  • שדרוג מערכת בקרה וסניטציה
  • לימוד והפעלה
  • שרטוטי AS MADE